Woningstichting Antonius van Padua

Zonne-energie van Woningstichting Antonius van Padua

Woningstichting Sint Antonius van Padua is een sociale verhuurder in de woningmarktregio Holland Rijnland en in het bijzonder in de gemeente Noordwijk. Voor mensen die niet volledig op eigen kracht hun huisvesting kunnen organiseren, bieden wij een betaalbare woning. Vanuit onze lokale verankering staan wij dicht bij onze klanten, weten we wat er speelt in hun leefomgeving en dragen wij bij aan nijpende sociale vraagstukken. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen wij eraan bij dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt. Als werkgever bieden we een uitdagend werkklimaat voor medewerkers. Professionaliteit in een “dorpse” cultuur is daarbij het uitgangspunt.

 

Wij hebben op een aantal van onze meergezinswoningen (appartementen) zonnepanelen geplaatst. De opgewekte stroom gebruiken wij voor het gezamenlijk stroomverbruik van die gebouwen, zoals algemene verlichting en liften. De niet gebruikte energie leveren wij terug aan Bollenstreekstroom.

Hoeveel procent van deze bron wordt al benut?0%
VUL OP DE GREENCHOICE-PAGINA BIJ BRON “ANTONIUS VAN PADUA” IN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE BRON.
Hoeveel procent van deze bron wordt al benut?0%

Zonne-energie van woningstichting Antonius van Padua

Woningstichting Sint Antonius van Padua is een sociale verhuurder in de woningmarktregio Holland Rijnland en in het bijzonder in de gemeente Noordwijk. Voor mensen die niet volledig op eigen kracht hun huisvesting kunnen organiseren, bieden wij een betaalbare woning. Vanuit onze lokale verankering staan wij dicht bij onze klanten, weten we wat er speelt in hun leefomgeving en dragen wij bij aan nijpende sociale vraagstukken. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen wij eraan bij dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt. Als werkgever bieden we een uitdagend werkklimaat voor medewerkers. Professionaliteit in een “dorpse” cultuur is daarbij het uitgangspunt.

 

Wij hebben op een aantal van onze meergezinswoningen (appartementen) zonnepanelen geplaatst. De opgewekte stroom gebruiken wij voor het gezamenlijk stroomverbruik van die gebouwen, zoals algemene verlichting en liften. De niet gebruikte energie leveren wij terug aan Bollenstreekstroom.

VUL OP DE GREENCHOICE-PAGINA BIJ BRON “ANTONIUS VAN PADUA” IN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE BRON.

BEWONERS DIE WEL WILLEN BIJDRAGEN AAN HET GEBRUIK VAN DUURZAAM OPGEWEKTE STROOM, MAAR WAARVAN HET DAK NIET GESCHIKT IS VOOR HET PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN, KUNNEN OP DEZE MANIER TOCH HUN STEENTJE BIJDRAGEN.

Cock van Leeuwen - Manager Vastgoed

Andere Bollenstreekbronnen

Andere Bollenstreek bronnen

Ook als Woningstichting Antonius van Pauda uw energie delen met de Bollenstreek?